dinsdag 22 juli 2014

Meeste bedrijfsongevallen in Midden-Limburg

In Midden-Limburg raakten afgelopen jaar de meeste mensen gewond tijdens het werk: ruim 11 procent van de beroepsbevolking liep letsel op bij een bedrijfsongeval. In Delfzijl en Zeeuws-Vlaanderen was het aantal ongevallen met respectievelijk 0 en 2,8 procent het laagst. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend maakt.

Landelijk gezien is het percentage ongevallen licht gedaald ten opzichte van 2012: van 6,9 naar 6,7 procent.

Een verklaring voor het hoge aantal ongevallen in Midden-Limburg is dat er in de regio relatief veel mensen in de risicosectoren industrie, landbouw en horeca werken. Voor een sluitende conclusie is echter meer onderzoek nodig, zegt Seth van den Bossche van kennisinstituut TNO dat het onderzoek samen met het CBS uitvoerde.

Werken op het land, in de visserij of de transport- en opslagsector levert de hoogste kans op een ongeval op. De informatie- en communicatiesector is het veiligst.

NRC Q, 22 juli 2014