maandag 22 juni 2015

Stijging van bedrijfsongevallen door zzp’ers

In 2014 waren zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) relatief vaker slachtoffer van een bedrijfsongeval dan andere werknemers. Ook hebben veel slachtoffers een buitenlandse nationaliteit. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW heeft vorig jaar in totaal 13.665 inspecties, onderzoeken en rapportages uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de veiligheid van zzp’ers steeds vaker in het geding is. Het aantal meldingen van bedrijfsongevallen is gestegen van 3.475 in 2013 naar 3.518 in 2014. De Inspectie SZW geeft aan dat deze stijging waarschijnlijk te verklaren is door het feit dat werkzaamheden binnen de bouw steeds vaker worden uitbesteed aan zzp’ers. Opdrachtgevers en ook zzp’ers zelf investeren echter vaak te weinig in veiligheid.

Ook blijkt uit de cijfers dat 12% van de slachtoffers uit 2014 geen Nederlandse nationaliteit had maar in veel gevallen de Duitse of Poolse nationaliteit. De taalbarrière lijkt in deze gevallen een oorzaak van de verminderde veiligheid van de arbeidskrachten. De veiligheidsinstructies worden immers meestal in het Nederlands verstrekt. Het percentage slachtoffers met een buitenlandse nationaliteit dat overlijdt als gevolg van een arbeidsongeval, is volgens de Inspectie SZW bijna twee keer zo groot als bij slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit.

Zzp’ers hebben sinds 1 juli 2012 recht op dezelfde bescherming op de werkplek als vaste werknemers. Zij vallen dus ook onder de zorgplicht van uw organisatie. Zorg er dus altijd voor dat ook zij de nodige veiligheidsinstructies krijgen en dat ze deze goed begrijpen en naleven.

Rendement.nl, 22 juni 2015