zondag 28 augustus 2016

Tien levensgevaarlijke situaties bij risicobedrijven

Branden op Moerdijk en Chemelot trokken de aandacht. Maar er waren meer gevaarlijke incidenten in 2015.

Bij Shell in Moerdijk ontsnapte eind vorig jaar 25 ton ethyleenoxide. Het duurde twee maanden voordat werd ontdekt dat dit ontvlambare kankerverwekkende gas wegsijpelde. Doordat dit ongeluk in januari dit jaar is gesignaleerd, telt het niet mee bij de telling van 'zware overtredingen met onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval' in 2015. In dat jaar hebben wel tien andere gevaarlijke overtredingen plaatsgevonden.

Dat blijkt uit het rapport 'De Staat van de Veiligheid'. In totaal zijn er vorig jaar 615 overtredingen geconstateerd bij 215 risicovolle bedrijven. De tien zeer gevaarlijke situaties ontstonden doordat bijvoorbeeld apparaten werden gebruikt die konden exploderen. Of er was een sprinklerinstallatie die niet werkte of een afsluiter die ontbrak. En dat steeds in een explosieve omgeving.

Staatssecretaris Dijksma van milieu geeft in haar begeleidende brief aan dat tien echt te veel is. Dat moet dalen. Ook behoeft het aandacht dat maar bij 39 procent van de bedrijven alles op orde was, aldus Dijksma. Dat is namelijk lager dan het jaar ervoor. Toen overtrad bijna de helft van de bedrijven de veiligheidsregels.

Een brand bij Shell in Moerdijk en een brand in een opslagloods op industrieterrein Chemelot in Limburg trokken vorig jaar de meeste aandacht. Op Chemelot waren er wel negen incidenten, waaronder veel branden. Vette pech, meldt het bedrijventerrein in een evaluatie. De kwesties hebben niets met elkaar te maken, en zijn deels gevolg van aangescherpte eisen. Zo mag je sinds 2015 niet meer onbeperkt pyrazool lozen. Pyrazool is een chemische stof die voorkomt in medicijnen en bestrijdingsmiddelen. De producent dumpte dat altijd in een zijtak van de Maas. De rechter kwam er vorig jaar aan te pas om erop te wijzen dat dat niet meer mag.

Het aantal bedrijven met meer dan tien overtredingen was, met 2 procent, wel lager dan ooit. Ook waren de overtredingen vaak minder ernstig dan andere jaren. "Een positieve ontwikkeling", aldus Dijksma.

Er zijn in Nederland bijna vierhonderd bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Omdat de gevolgen zo groot kunnen zijn, worden deze bedrijven bijna allemaal elk jaar door de inspectie bezocht.

Trouw, 27 augustus 2-16