dinsdag 14 mei 2024

Veel arbeidsongevallen met verzuim bij politie, brandweer en conducteurs

In 2023 had 2,7 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade. In bijna de helft van de gevallen leidde het tot een of meer dagen verzuim, blijkt uit cijfers van de Nationale EnquĂȘte Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO, ingevuld door bijna 62.000 werknemers.

Van alle beroepsgroepen hebben politie, brandweer en conducteurs de grootste kans op een ongeval tijdens het werk en met een of meer dagen verzuim. Gemiddeld over de jaren 2021 tot en met 2023 betrof het 6,3 procent van de politie- en brandweermensen en 5,5 procent van de conducteurs. Ook onder slagers, vrachtwagenchauffeurs, productiemachinebedieners, timmerlieden en loodgieters en pijpfitters zijn verhoudingsgewijs veel arbeidsongevallen met verzuim.

Gevraagd naar de oorzaak van het arbeidsongeval noemt 17 procent van de slachtoffers psychische overbelasting, zoals stress en intimidatie. Dat is het hoogst sinds het begin van de meting van de oorzaken in 2017. Toen was psychische overbelasting voor 14 procent een oorzaak.

Andere oorzaken: 14 procent van de werknemers met een arbeidsongeval geeft aan zich gesneden of gestoten te hebben, 12 procent is uitgegleden, gestruikeld of gevallen, en 10 procent zegt bedreigd, gebeten of geschopt te zijn. Minder dan 5 procent rept over een verkeersongeval of een val van een ladder of steiger.

In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, daalde het percentage werknemers met een arbeidsongeval ten opzichte van de jaren daarvoor, zowel voor ongevallen met als zonder verzuim. Na 2020 is het percentage dat te maken had met een arbeidsongeval vrijwel gelijk gebleven. Ook dat gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim.

In de cijfers tellen arbeidsongevallen tijdens woon- en werkverkeer niet mee, en ook de arbeidsongevallen met uitsluitend een natuurlijke oorzaak, zoals een hartstilstand of beroerte, tellen niet mee. Recente cijfers over het aantal doden ten gevolge van een bedrijfsongeval zijn niet beschikbaar. De cijfers over 2022 verschijnen pas in juli omdat die van alle EU-landen via Eurostat wordt bijgehouden.

NOS nieuws, 14 mei 2024