woensdag 25 november 2015

Borssele: EPZ sluit kolencentrale definitief na bedrijfsongeval

EPZ heeft gisteren de kolencentrale definitief gesloten. Dat zou eigenlijk 31 december gebeuren, maar door onder meer het dodelijke ongeval afgelopen vrijdag is besloten de energiecentrale met onmiddellijke ingang uit bedrijf te nemen. Dat meldt exploitant Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ op zijn website. Afgelopen vrijdag kwam een 52-jarige Vlissinger om het leven in de kolencentrale. De man kwam tegen half elf in de kolentrechter van een transportband van de centrale terecht. Hij overleed ter plaatse. De man was een medewerker van een bedrijf dat EPZ had ingehuurd.

Eind september raakten twee EPZ-medewerkers gewond bij twee explosies en een daarop volgende brand in de kolencentrale. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt.

Voor EPZ zijn de twee incidenten aanleiding de sluiting van de energiecentrale met ruim een maand te vervroegen. Gisteren werd het vuur onder de ketel definitief gedoofd. EPZ-directeur Carlo Wolters: "De kolencentrale is de afgelopen maanden getroffen door een aantal ernstige incidenten die een zware wissel hebben getrokken op onze medewerkers. Om die reden vinden wij het onverstandig om door te gaan met de productie tot eind van het jaar. We hadden allen een andere voorstelling van dit moment. Echter, alles in ogenschouw nemend, is dit het beste besluit."

De komende maanden wordt de ontmanteling van de kolencentrale voorbereid. Het grootste deel van de medewerkers heeft een andere baan gevonden binnen of buiten EPZ of verlaat met een regeling het bedrijf. Circa 25 mensen worden begeleid naar ander werk. De kolencentrale in Borssele moest per 1 januari 2016 dicht. Dat is een direct gevolg van het twee jaar geleden gesloten landelijke Energieakkoord, waarin staat dat vijf oudere kolencentrales dicht moeten. De kolencentrale in Borssele stamt uit 1987.

Inmiddels klinkt een brede maatschappelijke roep om alle kolencentrales te sluiten. Een groep van 64 hoogleraren pleitte daar maandag voor. Volgens hen doet Nederland te weinig om de uitstoot van broeikasgas (CO2) terug te dringen. Sluiting van de elf kolencentrales levert veel sneller een vermindering van de CO2-uitstoot op dan de bouw van windparken op zee doen. Voor offshore windenergie is 18 miljard euro uitgetrokken.

Ook energiebedrijf Delta, die 70 procent van de aandelen van EPZ bezit, bepleit al langer de sluiting van alle kolencentrales. Op die manier kan Nederland zijn in klimaatakkoorden vastgelegde belofte waarmaken om de CO2-uitstoot 25 procent onder het niveau van 1990 te brengen.

Inmiddels wil de PvdA binnen tien jaar alle kolencentrales sluiten. GdF en E.On dreigen met miljardenclaims als een Kamermeerderheid daartoe besluit. Beide energiebedrijven exploiteren jonge kolencentrales. De kolencentrale van E.On op de Maasvlakte in Rotterdam is een jaar oud.

PZC, 25 november 2015