maandag 28 maart 2016

Moergestel: boer overlijdt na inademen mestgassen

Een varkensboer uit Moergestel is vrijdag overleden omdat hij giftige gassen heeft ingeademd, die zijn vrijgekomen uit de mestput. Volgens de Inspectie SZW was een leiding gesprongen in de brijkeuken (dat is een voerkeuken), waar mest uit lekte. Daarbij is giftig blauwzuurgas vrijgekomen. De boer van 55 jaar heeft dat gas ingeademd en dat werd hem fataal.

Blauwzuurgas, ook wel waterstofcyanide genoemd, is een van de gevaarlijkste gassen die vrij kan komen uit mest. Een vergiftiging moet binnen tien minuten worden behandeld. Hoelang de boer is blootgesteld aan het gif, is niet duidelijk.

Dit soort ongelukken met mest komt vaker voor. Verschillende instellingen waarschuwen regelmatig voor de gevaren van werken met mest.

NOS.nl, 27 maart 2016