donderdag 13 april 2017

Bilthoven: blunder laboratorium zorgt voor eerste poliogeval in jaren

Voor het eerst in jaren is in Nederland weer een poliogeval opgedoken. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid vanmiddag. De volksgezondheid zou niet in gevaar zijn.

Het gaat om een medewerker van het vaccin producerend bedrijf Bilthoven Biologicals (Bbio) in Bilthoven. Die is tijdens een ‘technische handeling’ samen met een collega per ongeluk blootgesteld aan het poliovirus. Na controle door een onafhankelijk bureau bleek dat één van de twee betrokken mannen daardoor nu drager is van het poliovirus. Hij verblijft thuis in isolatie.

Volgens directielid Xandra Bouwstra, verantwoordelijk voor veiligheid, is tijdens het productieproces een lek ontstaan in een slang waar druk op stond. Daardoor is er een kleine hoeveelheid poliovirus in oplossing vrijgekomen. Die druppeltjes zijn via de mond ingeademd. Bouwstra: ,,Besmetting is heel zeldzaam. Dit incident is heel vervelend voor de medewerkers en de directe omgeving in het bedrijf, maar er is op geen enkel moment risico geweest dat het virus naar buiten zou komen. Ons productieproces is aan strikte regels gebonden, zo’n virus kan niet ontsnappen uit het gebouw.”

Bilthoven Biologicals produceert vaccins, waaronder het poliovaccin. Dat wordt onder meer gebruikt in het Rijksvaccinatieprogramma, maar is ook bestemd voor de niet-westerse wereld. Staatssecretaris Van Rijn laat weten: ,,De medewerker is volledig gevaccineerd, evenals zijn huisgenoten. Hierdoor is de kans dat de blootstelling tot ziekte leidt zeer klein.” Het RIVM acht het risico voor de publieke gezondheid ‘vrijwel nihil’.

De datum van blootstelling was 3 april en de periode tot de eerste verschijnselen is meestal 7 tot 14 dagen, maar nooit langer dan 35 dagen. Volgens het bedrijf zal de medewerker dan wel niet ziek door zijn vaccinatie worden, maar toch zijn voor de zekerheid alle contacten afgeschermd en wordt strikte hygiëne gehanteerd. Zo kan het virus zich niet verspreiden via bijvoorbeeld de ontlasting.

Polio komt in Nederland niet voor, mede door de hoge vaccinatiegraad. De laatste uitbraak was in 1992-1993 en trad op onder personen die zich om religieuze redenen niet lieten vaccineren. Hierbij werden 71 mensen met de ziekte gemeld en zijn 2 mensen overleden.

De gemeente De Bilt benadrukt in een persbericht dat alle voorzorgsmaatregelen die volgens het RIVM nodig zijn om verspreiding van het poliovirus te voorkomen, in acht zijn genomen. De medewerker wordt steeds gecontroleerd, zodat straks definitief kan worden vastgesteld wanneer er geen besmettingsgevaar meer is.

Poliomyelitis is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Het virus wordt van mens op mens overgedragen. De infectie kan verlammingen geven en zelfs leiden tot blijvende verminking met fatale gevolgen.

Algemeen Dagblad, 13 april 2017