woensdag 21 oktober 2020

Liessel: 100.000 euro boete voor dodelijk bedrijfsongeval

Het bedrijf Xella in Liessel moet een boete betalen van 100.000 euro nadat in augustus 2018 een medewerker van het bedrijf overleed toen hij bekneld kwam te zitten in een zogenoemde zaaglijn. Het bedrijf krijgt de boete voor het overtreden van de Arbowet waardoor een gevaarlijke situatie op de werkvloer ontstond. Deze uitspraak deed de rechtbank in Den Bosch dinsdag.

Het bedrijf uit Liessel verwerkt kalkzandsteen. In de fabriek staat onder meer een zaaglijn, een afgesloten machine waarin kalkzandsteenblokken computergestuurd op maat worden gezaagd en verder worden vervoerd. In de zaaglijn staan onder meer zaagbladen, transportbanden en een vacuümzuiger voor het optillen van de gezaagde blokken.

Op de dag van het fatale ongeluk was er ‘s avonds een storing in de zaaglijn. Een van de werknemers, een man van 45 uit Asten, ging de zaaglijn in en raakte bekneld tussen de vacuümzuiger en een transportband. Hij overleed aan de gevolgen. De zaaglijn bleek niet te zijn uitgeschakeld.

Uit onderzoek is volgens de rechter gebleken dat de zaaglijn op drie manieren kon worden betreden zonder dat de beveiliging ervan aansloeg en de zaaglijn liet stilvallen. Het bedrijf wist van die manieren. Ook was bekend dat er regelmatig storingen in de zaaglijn optraden en dat werknemers daarom regelmatig de zaaglijn in gingen om die storingen te verhelpen.

Desondanks nam het bedrijf volgens de rechter geen maatregelen om het omzeilen van de beveiliging van de zaaglijn te voorkomen. Daardoor was en bleef dit op eenvoudige wijze mogelijk. Ook was de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) voor de zaaglijn volgens de rechter niet volledig. Bovendien was er ’s avonds en ’s nachts geen toezicht op de werkvloer.

Dit alles heeft voor de rechter geleid tot de conclusie dat Xella 'ernstig tekort is geschoten in haar zorgplicht tegenover haar werknemers en in het bijzonder tegenover het slachtoffer'. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat het slachtoffer zelf bij zijn werkzaamheden de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf niet in acht heeft genomen. Hij wist volgens de rechter namelijk dat hij de zaaglijn niet mocht betreden, zónder de machines uit te schakelen.

Ook weegt de rechtbank mee dat het Xella direct na het ongeval haar veiligheidsbeleid aanscherpte en dat de omstandigheden op de werkvloer zijn verbeterd. Verder heeft het bedrijf zich in de woorden van de rechtbank 'betrokken getoond bij de nabestaanden van het slachtoffer'.

De boete moet ervoor zorgen dat het bedrijf niet opnieuw in de fout gaat. Ook moet de uitspraak andere bedrijven doordringen van de noodzaak van veiligheid op de werkvloer. Eerder werd een boete van 150.000 euro geëist.

Omroep Brabant, 21 oktober 2020