donderdag 16 juni 2016

Aantal meldingen ernstige ongevallen bij Defensie stijgt

Sinds 2011 is het aantal meldingen van ernstige bedrijfs- en dienstongevallen bij Defensiepersoneel aanzienlijk gestegen. Vorig jaar werden 155 meldingen gedaan, in 2011 waren dat er nog 98, zo blijkt uit stukken van het Ministerie van Defensie, die in handen zijn van NU.nl.

Het gaat om ongevallen waarbij Defensiepersoneel lichamelijk letsel oploopt, of in enkele gevallen zelfs overlijdt. Ook worden incidenten met milieuschade en materiële schade meegerekend. In het overzicht van meldingen zijn blessures tijdens oefeningen, verkeersongevallen, verwondingen vanwege te heet voedsel, diefstallen en zelfs pogingen tot zelfdoding terug te lezen.

Advocaten Sébas Diekstra en Robert van der Laan staan jaarlijks vele militairen bij die betrokken zijn geraakt bij ernstige incidenten tijdens hun dienstuitvoering. Zij zien een verband tussen de bezuinigingen bij Defensie en het stijgende aantal meldingen.

Defensie zelf stelt dat de stijging van het aantal voorvallen gunstig is. Medewerkers zouden zich vrij voelen om voorvallen te melden. Daarnaast constateert Defensie dat het aantal incidenten in de ernstigste categorie redelijk stabiel blijft.

Nu.nl, 16 juni 2016