woensdag 1 september 2010

Overreden door machine

Op de Goudsmidsgaarde in Den Haag lag een stuk braakliggende grond, waar nu allerlei materialen liggen opgeslagen voor werklui die het groot onderhoud uitvoeren in Vrederust. Voor één man bleek het einde van de werkdag niet goed af te lopen; volgens een getuige was een kleine tractor of graafmachine over zijn been heengereden, waardoor hij met een ambulance moest worden afgevoerd.

Nu.nl, 31 augustus 2010