donderdag 31 januari 2019

Meer ongelukken op de werkvloer, relatief veel jongeren

Het aantal ongelukken op de werkvloer is toegenomen. In 2017 had 1,6 procent van de werknemers een ongeluk op de werkvloer. In 2015 was dat 1,4 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Deze groep kon minimaal een dag niet komen werken. De bouw, waar in het verleden veel ongelukken waren, heeft opvallend genoeg juist minder te maken gehad met ongevallen het afgelopen jaar, vertelt Tanja Traag, arbeidsmarktdeskundige bij het CBS. ,,In de vervoerssector, de landbouw, industrie en horeca zijn relatief veel ongelukken en was er ook sprake van groei.” Waarom er sprake is van een toename, is nog niet onderzocht.

Opvallend is dat jongeren relatief vaak te maken hebben met bedrijfsongevallen. Traag: ,,Dat komt vooral omdat jongeren vaker een uitzendcontract hebben. Daar werken ze vaak maar kort en er is veel verloop”, aldus de onderzoekster. Bovendien wordt er veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten in de sectoren waar relatief veel arbeidsongevallen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan seizoenarbeiders in de landbouw.

Als er ongelukken op de werkvloer plaatsvinden, is dat vaak het gevolg van een gedragscomponent, ziet Daniel Kuin, arbeidshygiĆ«nist en veiligheidskundige bij bedrijfsartsennetwerk Zorg van de Zaak. ,,In de waan van de dag willen mensen soms nog snel even iets regelen. Juist op die onachtzame momenten gaat het fout.” Helemaal voorkomen is niet mogelijk, maar het zou wel helpen om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. ,,Iedereen moet zich bewust zijn van alle risico’s. Het laatste moment voordat je met een taak aan de slag gaat, kun je je bijvoorbeeld nog even afvragen of je er alles aan hebt gedaan om ervoor te zorgen dat je het werk op een veilige manier gaat uitvoeren. ‘Bezint eer ge begint’", aldus Kuin.

Ook hij weet uit ervaring dat vooral jongeren vatbaar zijn voor bedrijfsongevallen. ,,Dat heeft te maken met het soms wat onbesuisde karakter van jongeren. Ze kunnen risico’s nog niet voldoende inschatten en hebben nog niet voldoende ervaring.” Overigens zijn arbeidsongevallen niet te verwarren met ‘beroepsziekten’, legt Kuin uit. Een burn-out, een muisarm, rugklachten of ingeademde asbest komen pas later aan de oppervlakte. ,,Simpel: er ligt bij wijze van spreken niet direct bloed op straat, zoals bij een arbeidsongeval wel het geval is.”

Nederland doet het vergeleken de rest van de Europese Unie trouwens zo slecht nog niet. In 2016 waren er in 28 EU-landen gemiddeld 1,7 duizend arbeidsongevallen waarbij werknemers ten minste vier dagen thuis waren. Nederland zit met 1,3 duizend ongelukken onder dit gemiddelde. In 2016 waren er in Nederland 36 ongelukken op de werkvloer die een dodelijke afloop hadden.

AD.nl, Marloe van der Schrier, 31 januari 2019