woensdag 17 mei 2017

Meer slachtoffers door bedrijfsongevallen in Nederland

Door arbeidsongevallen bij Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar zeventig mensen om het leven gekomen, negentien slachtoffers meer dan een jaar eerder. Het totale aantal arbeidsongevallen kwam vorig jaar uit op 2.500: 14 procent meer dan een jaar eerder.

"Dat is zorgelijk", concludeert inspecteur-generaal Marc Kuipers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de inspectie SZW. "Niet alleen door de groei, maar ook omdat het cijfers zijn die maar een deel van de waarheid laten zien: bijna de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen werd vorig jaar niet gemeld." De inspecteur-generaal noemt dat "een schandalig aantal".

De oorzaken van de ongevallen zijn divers: winst gaat boven veiligheid en tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies of beheersen het Nederlands onvoldoende. De overheid en het bedrijfsleven hebben volgens de inspecteur-generaal de morele plicht om te leren van dodelijke ongevallen.

Uit het jaarverslag blijkt verder nog eens dat uitzendkrachten aanmerkelijk meer risico lopen dan werknemers in vaste dienst. De kans op een ongeval is bij dergelijke flexibele krachten zelfs twee keer zo hoog. "Dit was uit eerder onderzoek ook gebleken", voegde de inspectie toe. Ook lopen werknemers in sommige bedrijfstakken een verhoogd risico. "In de bouw worden al jaren de meeste dodelijke slachtoffers geregistreerd", stelde de dienst. "In 2016 overleden zestien slachtoffers, in 2015 waren dat er negen, in 2014 twintig en in 2013 25."

Nu.nl, 16 mei 2017 (ANP)